TEMEL HAKLAR ve SİYASİ İLKELER

TEMEL HAKLAR ve SİYASİ İLKELER

Adalet, insan hayatının her alanında gerekli, her devlet ve toplum düzeninin mutlak muhtaç olduğu bir ölçüdür. Hukukun üstünlüğü ve kanun önünde eşitlik, vatandaşların özgürlük ve haklarının teminatıdır.

İncele
KENT ve KONUT POLİTİKASI

KENT ve KONUT POLİTİKASI

Kentleşmedeki çarpıklık ormanlarımızı, yeşil alanlarımızı, sularımızı yok ediyor, tarım alanlarımızı tahrip ediyor, turizmimizi baltalıyor, haksız kazancı besliyor ve ülkemizin çirkinleşmesine yol açıyor.

İncele
DOĞAYA ve ÇEVREYE SAYGI

DOĞAYA ve ÇEVREYE SAYGI

Rantsal yaklaşım ve doğanın acımasızca tahribatı kesinlikle önlenmeli; orman alanları, yeşil alanların korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için özel kanunlar çıkarılmalıdır.

İncele
MİLLİ EĞİTİM ve KÜLTÜR

MİLLİ EĞİTİM ve KÜLTÜR

Eğitim, meslekte kullanılabilen bilgilerin aktarılmasından daha fazladır. Toplumlarda eğitim, toplumsal ahlak ve siyasal hedeflerin özetidir.

İncele
DIŞ POLİTİKA

DIŞ POLİTİKA

Türkiye Cumhuriyeti dünya üzerindeki rolünün gereğini yerine getirmek ve bu rolün gereği olarak da kendine ve tarihine yakışır bir sorumluluk üstlenmek zorundadır.

İncele
SOSYAL POLİTİKALAR

SOSYAL POLİTİKALAR

Vatandaşlarımızın refah ve mutluluğunu arttıracak sosyal politikalara ve insanlarımızın insan onuruna yakışacak şekilde yaşamalarını sağlayacak bir sosyal devlet anlayışına ihtiyacımız vardır.

İncele
EKONOMİ

EKONOMİ

Yeni ve güçlü bir kamu yönetimi oluşturulmalı, özel sektörle iş birliği içinde akıl ve bilime dayalı ekonomik ve mali stratejiler geliştirilmelidir.

İncele
KAMU YÖNETİMİ ve DENETİMİ

KAMU YÖNETİMİ ve DENETİMİ

Kamu yönetimi sosyal adaleti ve gelişmeyi esas alarak nitelikli hizmet üretmeli, dinamik bir devlet yapısı içerisinde kendini sürekli geliştirebilme yeteneğine kavuşmalıdır.

İncele
ARAŞTIRMA, BİLİM ve TEKNOLOJİ

ARAŞTIRMA, BİLİM ve TEKNOLOJİ

Türk bilim insanlarının ve sanayisinin teknoloji üretebilme ve ihraç etme kabiliyetlerini kazanabilmesi için uluslararası alanda çıkacağı her sahnede kendine güvenmesi gerekir.

İncele
YAZILI ve GÖRSEL BASIN

YAZILI ve GÖRSEL BASIN

Halkın devlet yönetiminde söz sahibi olabilmesi, iç ve dış olayları eksiksiz öğrenebilmesi, olup biten her şeyden haberdar olması gerekir.

İncele